VCA

Veilig werken is een must bij Bruin Groenvoorziening. Om dat te waarborgen is het bedrijf VCA-gecertificeerd, wat betekent dat personeel geschoold is, werkt in een veilige omgeving met gekeurde machines. Opdrachtgevers in de groenvoorziening en hoveniersector zetten steeds vaker in het bestek dat aannemers VCA-gecertificeerd moeten zijn. Een van de eisen van het VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklijst voor Aannemers) is dat de vaste medewerkers tot en met het niveau van meewerkend voorman een persoonscertificaat hebben. Bruin Groenvoorziening is sinds 2004 VCA-gecertificeerd.

VCA certificaat

Groenkeur BRL Groenvoorziening

Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners die actief zijn op de (aanbestedings)markt voor gemeenten, overheid en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen.

De kwaliteit van het certificaat BRL Groenvoorziening heeft als basis ISO 9001:2015 met aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en meetbare vakbekwaamheid. Dit certificaat heeft ook een koppeling aan de opleveringseisen conform RAW. Om dit certificaat te kunnen toetsen moeten groenvoorzieners kunnen aantonen dat de kwaliteitsdoelstellingen in hun projecten behaald zijn.

Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn betreft het kwaliteitsmanagementsysteem voor groenvoorziening en is gericht op een of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden: ontwerp en advies groenvoorzieningen, aanleg groenvoorzieningen en onderhoud en beheer groenvoorzieningen. De werkzaamheden zijn gericht op openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, alsmede op of langs (water)wegen/watergangen. Ecologisch bermbeheer is vormgegeven in de richtlijn Kleurkeur.

Certificaat Groenkeur BRL Groenvoorziening

Groenkeur BRL Boomverzorging

Dit bedrijfscertificaat richt zich op boomplanten en verplanten, boomonderhoud, vellen en rooien van bomen, boomadviezen en ontwerpen met bomen. De beoordelingsrichtlijn Groenkeur BRL Boomverzorging voldoet aan alle eisen uit de ISO 9001:2015. Lees verder…

Een onafhankelijke certificatie-instelling toetst aan de hand van alle gestelde eisen in de BRL beoordelingsrichtlijn Boomverzorging, inclusief bijbehorende verwijzingen en bijlagen, of een bedrijf voldoet aan de eisen. Na inschrijving bij Groenkeur mag een gecertificeerd bedrijf zich Groenkeur-ondernemer noemen.

Certificaat Groenkeur BRL Boomverzorging

Erkend leerbedrijf

Bruin Groenvoorziening werkt nauw samen met TRI Groei in Groen; de organisatie die BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het volgen en behalen van hun opleiding. Bruin Groenvoorziening biedt hiermee (leerling)hoveniers een kans om zich verder te ontwikkelen.

SBB Erkenningsbewijs

Erkend iepenaannemer

Eén van de onmisbare pijlers bij het in stand houden van de iep in ons land is het op de juiste wijze saneren en verwerken van het iepenhout. Vooral het op tijd en efficiënt saneren en daarna onschadelijk maken van het vrijgekomen hout is één van de grootste problemen. De bomenrooiers en houtverwerkende bedrijven vormen hierin een zeer belangrijke schakel. Door de sanering en verwerking van het iepenhout op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden, kan de iepziektebestrijding krachtig worden aangepakt en het uitbreken van epidemieën worden voorkomen. Daarom is de ‘Erkenningsregeling Iepenhout Groenaannemer’ ontwikkeld, waaraan bedrijven die (ziek) iepenhout saneren kunnen deelnemen. Als Erkend Iepenaannemer onderscheiden deze bedrijven zich van de overige groenaannemers.

Certificaat Erkend iepenaannemer

Grondbank

Op de bedrijfslocatie aan de Ruigeweg in Sint Maartensbrug ligt de grondbank. Hier worden grond en groenafval (bomengrond en -zand, vulgrond, houtsnippers en takken) ingenomen, vrijgekomen tijdens werkzaamheden door Bruin Groenvoorziening. Deze reststoffen en grondstromen worden bemonsterd, gekeurd (AP04) en verwerkt. Nadat deze zijn voorzien van een certificaat krijgen deze een herbestemming als biomassa (voor het opwekken van energie), compost of grondproduct met vele toepassingen. Aangeleverde grond wordt opgeslagen en gekeurd conform de richtlijn BRL 9335.

Interesse in in- of uitgifte van producten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Certificaat Grondbank