De afdeling Groot Groen is actief in grotere groenprojecten, zoals het vervangen van beplanting in wijken en aanleggen en onderhouden van bestaande en nieuwe natuur- en recreatiegebieden en stadsparken. Werkzaamheden kunnen bestaan uit bodemverbetering, grondwerk, aanplanten, snoeien, kilveren, gras zaaien, maaien en borstelen. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, overheden, waterschappen en natuurorganisaties.

Groote Keeten, aanleg, grassen, onderhoud, openbare ruimte