Wat doen wij

Wilt u professioneel een tuin laten aanleggen, een terrein vergroenen, een schoolplein of zelfs een park realiseren? Of misschien heeft u een klus zoals een terras verhogen of een (hoge) boom die gesnoeid moet worden? Of wilt u gebruikmaken van onze grondbank? Bruin Groenvoorziening maakt met 25 jaar ervaring een succes van elk project.

bosmaaien, hovenier, bosmaaier, pbm, akker, weiland, gras

Onze hoveniers houden zich bezig met de aanleg en het onderhoud van tuinen en andere groenvoorzieningen, bijvoorbeeld parken, plantsoenen groenstroken. Iedere hovenier heeft een of meerdere specialisaties, zoals het ontwerpen van tuinen, boomverzorging, het aanleggen van (sier)bestrating of onderhoud van tuinen en parken. Ook de mate waarin ze als leidinggevende actief zijn, is bepalend voor hun takenpakket.

Tot openbaar groen rekent men openbare tuinen, parken en openbare groenstroken, soms ook onbebouwde stadsranden, speelplaatsen en water. Doorgaans zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en beleid aangaande het openbare groen.

Boomverzorger, klimmen, ETW,

Onder boomverzorging verstaat men ingrepen aan een boom en zijn omgeving om ongewenste veranderingen aan een boom recht te zetten en om de vitaliteit ervan te bewaren. Boomverzorging wordt soms boomchirurgie genoemd, een term die tot in de jaren 1980 veel gebruikt werd.

Veilig spelen, klimmen en klauteren

Bruin Groenvoorziening is gecertificeerd leverancier van diverse merken speeltoestellen en gespecialiseerd in het aanleggen van speelplaatsen en schoolpleinen.

“Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn.”

Loesje
kinderspeelplaats, speeltoestel, aanleg, alkmaar,
boerplay speeltoestel