Bomen geven beschutting, zijn aantrekkelijk om te zien en zetten CO2 uit de lucht om in zuurstof en biomassa. Bomen kunnen ook voor extra werk zorgen. Achterstallig snoeionderhoud of een moeilijk te bereiken of te krappe groeiplaats maakt het hebben van bomen niet altijd eenvoudig. Daarnaast zorgt onderhoud van bomen voor een jaarlijkse hoeveelheid groenafval. 

Door een regelmatige snoei wordt voorkomen dat ze te groot worden voor de standplaats. Daarbij worden risico’s, zoals het afbreken van (dode) takken – vooral bij harde wind – vermeden. Sommige bomen zijn in een zodanig slechte staat waardoor ze de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen. Een boom kan zelfs bij geen onderhoud in z’n geheel omgaan, en dat willen we natuurlijk altijd voorkomen! Snoeien zorgt voor afval, wat eenvoudig door ons versnipperd en afgevoerd kan worden. Bruin Groenvoorziening heeft professionals in dienst die al deze werkzaamheden kunnen verzorgen.

Snoeifrequentie

Begeleidend snoeien van bomen in de jeugd- en halfwasfase vormt de basis voor het definitieve eindbeeld van bomen. De natuurlijke groeisnelheid wordt behouden en snoeiwonden zoveel mogelijk beperkt in grootte. Bomen ontwikkelen met de juiste snoei zich tot gezonde en structureel sterke bomen met een lange levensloop en beperkte onderhoudskosten. Bij jonge bomen geldt over het algemeen een snoeifrequentie van eens in de twee tot drie jaar.

Periodieke snoei

Gedurende de groei, tot en met het punt wanneer de boom zijn tophoogte heeft behaald, wordt bij periodiek snoeien zoveel mogelijk de natuurlijke vorm van de boom behouden. Tevens bestrijden we eventuele plagen, plaatsen we wortelbarrières en bewateringssystemen om de ideale omstandigheden voor de wortels te creëren.

Bestrijding iepziekte

Om iepziekte te bestrijden is het noodzakelijk dat groenaannemers en groenverwerkingsbedrijven op verantwoorde wijze omgaan met iepen en iepenhout. Bedrijven in bezit van een certificaat saneren de (zieke) iepenbomen volgens voorschriften en maken op een juiste manier het stam- en takhout onschadelijk.

Vakmensen met passie

Onze bomenspecialist kan na een deskundige beoordeling bepalen of er gesnoeid of gekapt dient te worden. Hij weet als geen ander hoe je veilig en op een verantwoorde manier met bomen omgaat. Op moeilijk toegankelijke plekken kan met behulp van speciaal klimmateriaal een boom die op een lastige plaats staat gesnoeid worden of wanneer deze dood is, gekapt worden. De ETW-er (European Tree Worker) klimt, in opdracht van een particulier, bedrijf of overheidsinstantie, in de boom en zaagt tak voor tak uit de boom. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met de eventuele verkeersveiligheid en hiertoe maatregelen genomen. Onze medewerkers hebben zich gespecialiseerd in het werken met hoogwerkers op verschillende hoogtes.

Deskundigheid

Bomen planten en verplanten, boomonderhoud, vellen en rooien van bomen, boomadviezen en ontwerpen met bomen; Bruin Groenvoorziening ontzorgt in de werkzaamheden, die variëren van het geven van advies tot het verbeteren van de plantplaats, verplanten, begeleiden en snoeien van bomen en het kappen van bomen en houtopstanden. Bomensnoei kan worden uitgevoerd vanaf de grond door middel van klimtechniek en hoogwerkers en telekranen.

VoorNa